swappingsaalimine Saalimine tähendab programmi üleviimist kiirest mälust (muutmälust) aeglasse mällu (kõvakettale) ja vastupidi. Esimest nimetatakse väljasaalimiseks ja teist sissesaalimiseks. Sageli mõeldakse saalimise all nimelt kõvaketta (või saalimisfaili) kasutamist virtuaalmäluna või saalimisruumina.

Kui programmi peab täitma hakkama, näit. kui seda nõuab plaanur (scheduler), siis saalitakse see sisse muutmällu ning kui see mingil põhjusel ei saa enam edasi töötada või plaanur otsustab, et programmi ajalimiit on täis, siis saalitakse see jälle välja.

Selline saalimine erineb lehekülgede saalimisest, kus saalitakse sisse ja välja ainult programmimälu osi (lehekülgi)

DOS ei võimalda saalimist, kuid enamik teisi opsüsteeme (MS Windows, OS/2, UNIX jt.) kasutab seda tehnikat.