HDD (Hard Disk Drive)kõvakettaajam Kuna kõvakettad on alati koos kettaajamiga monteeritud hermeetiliselt suletud korpustesse, mida ei saa lahti võtta, siis kasutatakse termineid "kõvaketas" ja "kõvakettajam" harilikult sünonüümidena. Flopi- ja laserkettaid saab aga ajamis vahetada ja seepärast tehakse ka terminoloogias selget vahet ketaste ja ajamite vahel

Vt. hard disk