PING (Packet InterNet Groper)ping, võrgustiku pakettsond Programm sihtkohtade kättesaadavuse kontrolliks Internetis kajataotluse saatmise teel. Lisaks sellele, et ping võimaldab kindlaks teha, kas sihtkohaks olev arvuti on liinil, saab domeeninime sisestamisel teada sellele nimele vastava IP aadressi

Windows’i puhul tuleb pingi kasutamiseks valida Start/Programs/Accessories/Command Prompt, ekraanile ilmub DOS aken ja selles on juhtnöörid edasiste toimingute tarvis. Lisainfot saab Windows’i abisüsteemist (Start/Help).

Et pingi saaks kasutada, peab teie arvutis olema installeeritud TCP/IP. Et kontrollida arvuti TCP/IP konfiguratsiooni, tuleb valida Start/Programs/Accessories/Command Prompt ja kirjutada ipconfig

Vt. ka ICMP