diskketas Arvutustehnikas ketas, millele saab salvestada andmeid. On olemas kaks põhilist kettatüüpi- magnetkettad ja optilised kettad.

Magnetketaste puhul on andmed kodeeritud imeväikeste magnetiseeritud punktidena ketta pinnal. Nagu magnetlindile, nii saab ka magnetkettale andmeid salvestada ja kustutada suvaline arv kordi. Magnetkettaid on mitut liiki:

  • flopikettad. 3,5-tollise läbimõõduga painduvad kettad, mida kaitseb plastikkest. Flopiketastele saab olenevalt tüübist salvestada kas 720, 1,2 või 1,44 MB andmeid
  • kõvakettad. Kõvaketaste suurus on alates mõnekümnest megabaidist kuni kümnete gigabaitideni ja see kasvab iga aastaga ligikaudu kahekordseks. Kõvakettad on flopiketastest sadu kordi kiiremad
  • irdkettad. Irdkettad on koos draiviga arvutist kergesti eemaldatavad ja tagasi pandavad ja sarnanevad selles mõttes flopiketastele
Optilistele ketastele salvestatakse infomatsioon laseri abil ja lugemiseks kasutatakse teist laserit. Optilisi kettaid on 3 põhitüüpi: Ketta ringiajamise seadet kutsutakse kettaajamiks. Igas kettaajamis on üks või mitu pead andmete lugemiseks ja kirjutamiseks.

Kettal asuvate andmete kasutamine on palju aeglasem kui põhimälus olevate andmete puhul, kuid nad on ka palju odavamad. Erinevalt muutmälust säilib informatsioon ketastel ka pärast arvuti väljalülitamist.

Andmekandjana kasutatakse ka magnetlinte, kuid nendelt andmete lugemine on väga aeglane, sest õige koha leidmiseks tuleb kogu lint läbi kerida. Seepärast kasutatakse linte ainult andmete arhiveerimiseks ja varundamiseks.

Uus ketas tuleb enne kasutuselevõtmist vormindada