DoS attack (Denial-of-Service Attack)teenusetõkestamise rünne, DOS-rünne Arvutisüsteemi või võrgu vastu suunatud ründe tüüp, mis ujutab võrgu üle tarbetu liiklusega, nii et võrguteenuse kasutamine muutub võimatuks. DoS-rünne kasutab täielikult ära võrgu ribalaiuse või põhjustab süsteemi arvutusressursside ülekoormuse. DoS-ründed võivad olla suunatud mistahes võrguseadme vastu, kaasa arvatud marsruuterid ning veebi-, meili- ja DNS-serverid.

DoS-rünnete tõkestamiseks peavad sidefirmad ja internetiteenuse pakkujad välja selgitama ründe allika ja blokeerima marsruuterites kuritahtliku liikluse. Ründe alla langenud kohtvõrgu administraatoril on ründe kiireks tõkestamiseks ainult piiratud võimalused, näit. kui ründe objektiks on üks konkreetne arvuti, siis võib ära muuta selle arvuti IP aadressi ja informeerida muutusest ainult väheseid usaldusväärseid väliskasutajaid. Kui ründaja IP aadress on teada, siis võib blokeerida kogu sellelt aadressilt tuleva liikluse, aga alati see ei aita, sest IP aadress võib olla võltsitud.

Kõigi tuntud DoS-rünnete vastu on loodud tarkvaralisi vahendeid, mida süsteemiülemad võivad installeerida oma võrgu kaitseks taoliste rünnete vastu. Samal ajal leiutavad häkkerid pidevalt uusi DoS-ründeid, mis nõuab üha uute tõrjeprogrammide loomist või olemasolevate täiustamist