display panelnäidik Väike piiratud võimalustega andmeekraan, näit. kalkulaatoril, käekellal või mobiiltelefonil