mouseclickhiireklikk, hiireklõps Lühiajaline vajutus ühele arvutihiire klahvidest. Kui asja ei täpsustata, siis peetakse harilikult silmas vasakut klahvi