attributeatribuut Nimeline olemi rekvisiit, kasutaja muudetav faili, programmi või liideseobjekti omadus.

Atribuut võib olla näiteks teie juuste värv. Infotehnoloogias on atribuut programmi mingi komponendi muudetav omadus, millele saab anda erinevaid väärtusi.

Hüpertekst-märgistuskeeles (HTML) nimetatakse atribuudiks veebilehe elemendi omadust, näiteks fonti. Veebilehe valmistaja saab HTML’i abil muuta fondi atribuute, näit. tähemärkide suurust ja värvi, andes neile erinevaid väärtusi.

XML’is nimetatakse atribuudiks XML-märgendi täpsustit, mis annab täiendavat informatsiooni. näit. märgendis on title atribuut ja My Photo on väärtus

Mõnes programmikeeles, näit PowerBuilder PowerScript, nimetatakse atribuudiks objekti omadust, mida võib vaadelda kui kui objekti omaduse ümbrist. Näiteks värv võib olla tekstobjekti atribuut ja sisaldada väärtust "red".

Andmebaasihaldurites (DBMS) võib atribuut kirjeldada andmebaasi komponenti nagu tabel või väli ning sõna "atribuut" võib kasutada kui sõna "väli" sünonüümi.

DOS’is kutsutakse atribuutideks faili omadusi, näit. "read-only" või "visible"