RAD (Rapid Application Development)kiirprogrammeerimine Arendussüsteem, mis annab programmeerijatele võimaluse kiiresti programme koostada. Üldiselt on RAD-süsteemides rida graafiliste kasutajaliideste loomiseks mõeldud tööriistu, mis oluliselt lühendab taoliste liideste loomisele kuluvat aega. Kaks populaarsemat RAD-süsteemi tööks Windows’i keskkonnas on Visual Basic ja Delphi.

Ajalooliselt kippusid RAD-süsteemid rõhutama programmeerimiseks kuluva aja kokkuhoidu, vahel ka täidetava koodi efektiivsuse arvel. Tänapäeval genereerivad paljud RAD-süsteemid äärmiselt kiireid koode ja ka traditsioonilised programmeerimiskeskkonnad on nüüd varustatud visuaalsete vahenditega programmeerija töö hõlbustamiseks. Nii on nüüdseks hakanud ära kaduma selge eraldusjoon RAD-süsteemide ja muude programmeerimiskeskkondade vahel