transactiontehing Programmeerimises mõeldakse tehingu all harilikult infovahetuse ja sellega seotud tegevuste jada, näit. andmebaasi värskendamist, mida käsitletakse ühe tervikuna. Tehing peab rahuldama nõuet ja ühtlasi tagama andmebaasi tervikluse. Et tehing oleks lõpetatud ja andmebaasi muudatused tehtud alalisteks, peab kogu tehing olema edukalt lõpule viidud. Tüüpilise tehingu näiteks on see, kui ostja esitab telefoni teel kataloogikauba tellimuse ja tema esindaja sisestab selle arvutisse. Tehing sisaldab laoseisu andmebaasi kontrollimist, tellitud kauba olemasolu kinnitust, tellimuse vastuvõtmist, tellimuse vastuvõtmise kinnitust ja kauba eeldatavat väljastamisaega. Et tehingut saaks lugeda edukalt toimunuks ja andmebaasi võiks teha alalisi muudatusi, peavad kõik need sammud olema lõpetatud. Senikaua peab olema võimalus andmebaasi muudatusi tagasi pöörata.

Sellist sündmuste jada haldavat programmi kutsutakse vahel ka tehingumonitoriks. Tehinguid toetab struktuurpäringukeel (SQL), mis kujutab endast standardset andmebaasi kasutaja- ja programmeerimisliidest. Kui tehing lõpeb edukalt, siis andmebaasi muudatused kehtestatakse ja kui see jääb pooleli, siis muudatused pööratakse tagasi.

IBM’i Customer Information Control System’is (CICS) nimetatakse tehinguks rakendusandmetöötluse üksust, mis on teatud kindlat tüüpi tehingunõude tulemus. CICS’is nimetatakse arvutioperaatori või kasutaja poolt saadetud kindla tehingunõude eksemplari tegumiks.

Harvem ning muus kontekstis võib terminil "tehing" olla ka teistsugune tähendus. Näiteks IBM’i suurarvutite opsüsteemi pakktöötluse puhul nimetatakse tehinguks töödet või tööteastet