OS/390OS/390 on IBM’i opsüsteem, mida kasutatakse enamasti sama firma S/390 seeria suurarvutiserverites. See kujutab endast IBM’i läbiproovitud MVS (Multiple Virtual Storage) opsüsteemi edasiarendatud versiooni. Öeldakse, et MVS hoiab maailma käigus. Palgaarvestus, arvepidamine, tehingutöötlus, andmebaasihaldus ja muud maailma suurkontsernidele kriitilise tähtusega programmid töötavad harilikult MVS opsüsteemi peal.

Kuigi MVS kipub olema seotud monoliitse ja tsentraalselt juhitava infosüsteemiga, on IBM viimastel aastatel selle ümber paigutanud kui "suurserveri" võrguorientatsiooniga hajuskeskkonnas, mis kaldub kasutama 3-astmelist rakendusmudelit.

Kuna MVS esindab teatud ajajärku ja kultuuri arvutustehnika ajaloos ning kuna paljud vanemad MVS-süsteemid on kasutusel tänapäevani , siis jääb termin "MVS" ilmselt veel mõnda aega kasutusele. Kuna OS/390 omab ka sisseehitatud UNIX’i kasutaja- ja programmeerimisliideseid, siis saab seda samaaegselt kasutada nii MVS süsteemis kui UNIX’i süsteemis. OS/390 (ja varasem MVS) süsteem võimaldab kasutada ka vanemaid rakendusi, mille väljatöötamisel on kasutatud COBOL’it ja tehinguprogrammide puhul CICS’i. Töötavad ka vanemad programmid, mis on kirjutatud PL/1’s ja FORTRAN’is. Vanemad rakendused kasutavad failihalduseks virtuaalmälu pöördusmeetodit (Virtual Storage Access Method) ja telekommunikatsiooniks kasutajatega virtuaalset telekommunikatsiooni pöördusmeetodit (Virtual Telecommunications Access Methsod). Programmikeeltest kasutatakse kõige enam C ja C++ keeli. DB2 on IBM’i eelistus. Java rakendusi saab luua ja käitada OS/390 UNIX’i keskkonnas.