diskless workstationketasteta tööjaam Personaalarvuti või tööjaam, millel puuduvad nii kõvaketas kui flopiajam ja millesse tarkvara laaditakse kohtvõrgust. Buudiprogrammi madalaim tase on salvestatud püsimällu. See kasutab mõnd lihtsat protokolli nagu BOOTP , et laadida võrgust alla veidi keerulisem buudiprogramm ja lõpuks opsüsteem.

Esimese ketasteta tööjaama valimstas Bob Metcalfe firmas 3Com. Teine oli Sun 3/50.

Ketasteta tööjaamad on eriti sobivad siis, kui palju kasutajaid tarvitab üht ja sama rakendust. Nad on väikesed, vaiksed ja töökindlamad kui ketastega arvutid ning neis asuvat tarkvara ja andmeid kontrollib võrgu- või süsteemiadmininistraator. Puuduseks on asjaolu, et nad sõltuvad täielikult serverist ja kui server on üle koormatud või langeb rivist välja, siis ei saa neil töötada