run (1)käitama Arvutiprogrammi, utiliiti, makrot vms. täitma

töötama Seade või programm töötab, kui see on käivitatud ja funktsioneerib normaalselt