run timekäitusaeg

1. Antud arvutil mingi arvutuse teostamisele kuluv aeg

2. Protsessori poolt mingile protsessile kulutatud aeg, millesse pole arvatud teistele protsessidele või teenindavatele protsessidele kulunud aega (vt. ajajaotus)

3. Aeg, mis kulub programmi täitmisele ja ei sisalda kompileerimisele ega laadimisele kuluvat aega