online, on-lineonlain Olukord, kus arvuti või muu seade on sisse lülitatud ja ühendatud teistega. Näit. printer on "onlain", kui ta on valmis arvutilt andmeid vastu võtma. Printer võib olla ka "offain" - olekus, s.t. printer on küll sisse lülitatud ja on võimalik paberit edasi keerata, testlehte printida jms. kuid ta ei saa ühendust arvutiga.

Arvutikasutaja on siis "onlain", kui tema arvuti on modemi või võrgukaardi kaudu ühendatud Internetiga või kohtvõrgu serveriga