PHTML (Personal Hypertext Markup Language)personaal-HTML PHTML veebileht on leht, mis sisaldab PHP (Personal Home Page) skripti. PHP on JavaScript’ile või Microsoft’i VBScript’ile sarnanev skriptikeel. Sarnaselt Microsoft’i aktiivsetele serverilehtedele (ASP) sisaldab PHTML leht programmi, mida täidetakse veebiserveris. Taolise veebilehe veebiaadress ehk URL lõpeb tähistusega ".phtml" või ".php3"