parallel portparalleelport, rööpport Välisseadmete, näit. printeri arvutiga ühendamiseks ette nähtud pistikupesa. Läbi paralleelpordi liiguvad andmebitid paralleelselt, st. iga biti jaoks on oma juhe. Olenevalt tüübist võib paralleelpordi pistikul olla 8 või 16 jalga andmebittide jaoks ning paar-kolm jalga juhtsignaalide ja maanduse jaoks.

PC paralleelpordi juures kasutatakse 25 jalaga pistikut DB-25 ning selle abil ühendatakse arvutiga printereid, teisi arvuteid ja muid suhteliselt suurt ribalaiust vajavaid seadmeid. Firma järgi, kes töötas välja paralleelpordi standardi printeri ühendamiseks arvutiga, nimetatakse paralleelporti sageli ka Centronics-pordiks. Kaasaegsed paralleelpordid põhinevad Epsoni paralleelpordil.

EPP (Enhanced Parallel Port) ja ECP (Extended Capabilities Port) on uuemat tüüpi paralleelpordid, mis kasutavad samasuguseid Centronics-pistikuid. Nii Epsoni kui EPP paralleelpordid toetavad kahesuunalist andmevahetust ja nende andmekiirused on 10 korda suuremad kui Centronics-pordil.

Macintosh’i arvutitel ja nüüd ka muudel personaalarvutitel on SCSI port, mis on põhimõtteliselt samuti paralleelport.

Personaalarvuti välisseadmetele ette nähtud paralleelporte nimetatakse LPT1 ja LPT2. Enamasti on personaalarvutitel ka vähemalt üks järjestikport (jadaport), mida nimetatakse COM-pordiks.