Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange on meiliserver, mis algselt oli sisse ehitatud Windows 95 kasutajaliidesesse aastal 1996. Exchange võimaldab lugeda ja saata e-posti erinevatest e-posti süsteemidest, sh kohtvõrgupõhistest süsteemidest nagu Microsoft Mail, Internet Mail või onlain-kaugsüsteemiteenustest nagu The Microsoft Network ja CompuServe. Microsoft Exchange võimaldab ka saata ja vastu võtta fakse jt sõnumeid ning pakub efektiivset meetodit sõnumite organiseerimiseks, sorteerimiseks ja liigitamiseks.

Exchange kujutab endast firmasisese sõnumivahetuse ja koostöö süsteemi keskset osa. Siin tuleb teha selget vahet Microsoft Exchange’i ja Microsoft Outlook’i vahel. Viimane on Microsoft Exchange Server’i peamine klient.

Microsoft Exchange võimaldab muuhulgas:

 • e-posti sõnumite vahetamist arvutikasutajate vahel
 • automaatset sõnumitele vastamist vastavalt kasutaja poolt määratud reeglitele
 • kasutamist elektroonilise teadetetahvlina (bulletin board)
 • ühendamist teiste e-posti süsteemidega nagu Internet, Lotus Notes, Microsoft Mail jt
 • varem saadetud sõnumite tagasikutsumist ja asendamist, kui adressaadid pole neid lugenud
 • küsimuste hääletamist ja hääletustulemuste töötlemist
 • delegaatide määramist kasutajate poolt
 • offlain-tööd ja perioodilist sünkroniseerimist Exchange serveril hoitava informatsiooniga
 • veebilehtede organiseerimist rühmaliikmete ühiskasutuseks
 • rühmaürituste, näit. koosolekute korraldamist
 • onlain-koosolekute korraldamist
 • elektrooniliste blankettide loomist ja laialijagamist
Exchange’i saab kasutada sõnumivahetuseks ja koostöö korraldamiseks mistahes suurusega rühmades