magnetic diskmagnetketas Tasapinnaline pöörlev ketas, mis on ühelt või mõlemalt poolt kaetud magnetiseeritava materjaliga. Kaks peamist magnetketta liiki on kõvaketas ja flopiketas.

Algselt on kogu ketta pinnale kantud magnetmaterjali magneetumus orienteeritud ühes suunas. Oletame, et see suund vastab bitiväärtusele "0". Et kirjutada ketta mingisse punkti bitiväärtus "1", pöörab kirjutamispea selle punkti magneetumuse vastupidisesse suunda. Kui lugemisel möödub lugemispea alt bitt "1", indutseeritakse lugemispeas elektriimpulss, nullide puhul impulss puudub. Kuidas aga teha kindlask, kui mitu nulli möödub järjest lugemispea alt? Selleks tuleb väga täpselt mõõta ketta pöörlemiskiirust, mis alati teatud määral kõigub sõltuvalt mootori parameetritest, temperatuurist jne.

Andmed salvestatakse ketta pinnale kontsentriliste ringidena, mida kutsutakse radadeks. Iga rada on jagatud sektoriteks. Kui ühele teljele on paigutatud mitu kõvaketast, siis ühe ja sama raadiusega rajad moodustavad silindri.