video (2)video- Tähendab kujutiste ja teksti kuvamist arvuti ekraanil. Näit. videoadapter täidab signaalide kuvarile saatmise ülesannet