data streamandmevoog Digitaalselt kodeeritud signaalijada, mida kasutatakse informatsiooni esindamiseks selle ülekandmisel ühest punktist teise

Vt. ka digital signal