digitaldigitaal-, digitaalne Numbritest (enamasti nullidest ja ühtedest) koosnev või numbrilise kujuga opereeriv. Termin "digital" tuleb sõnast "digit", mis tähendab numbrit või numbrikohta.

Digitaaltehnika all mõeldakse tehnikat, mis genereerib, salvestab ja töötleb digitaalseid, st nullide ja ühtede jadana esitatud andmeid. Iga sellist nulli või ühte nimetatakse bitiks ja teatud arvu bittidega esitatud infoühikut nimetatakse baidiks.

Enne digitaaltehnika kasutuselevõttu toimus signaalide edastamine sidevõrkudes analoogkujul, kus kandesagedust moduleeritakse pideva signaaliga. Analoogside näideteks on tavaline telefon või raadio. Digitaaltehnika võeti esmalt kasutusele arvutites, seejärel levis see ka sidetehnikasse ja praeguseks on Eestis enamik telefonikeskjaamu üle viidud digitaalsüsteemile. Digitaalsed on ka GSM-mobiilsidevõrgud ja lähematel aastatel on oodata digitaaltelevisiooni kasutuselevõttu. Olmes on tuntumad digitaaltehnika näited muusika-CD ja digitaalkaamera, levima on hakanud digitaalsed videokaamerad ja tulemas on digitaaltelevisioon.

Digitaaltehnika peamisteks eelisteks sides võrreldes analoogtehnikaga on suurem häirekindlus ja võimalus suurema infomahu edastamiseks samu sidekanaleid mööda.

Vt. ka binary