TFT (Thin-Film Transistor) LCDTFT-vedelkristallkuvar TFT-tüüpi vedelkristallkuvarites ehk nn. aktiivmaatrikskuvarites kasutatakse iga piksli juhtimiseks eraldi transistori, mille valmistamiseks kasutatakse nn. kiletehnoloogiat. Kuna kiletransistorid on väga väikesed, siis toimub nende ümberlülitamine kiiresti ja kui näiteks liigutada hiirekursorit üle ekraani, siis on kogu liikumine sujuvalt näha. Passiivmaatriks-kuvarites juhib iga transistor tervet pikslirida ja seetõttu on passiivmaatrikskuvar märksa aeglasem, nii et hiire liigutamisel kaob kursor vahepeal pildilt ja ilmub alles siis jälle välja, kui kuvar ükskord reageerida jõuab. Aktiivmaatrikskuvar on ka piisavalt kiire isegi videopildi kuvamiseks, mis passiivmaatrikskuvari puhul ei tule kõne allagi.

Veelgi uuemates kuvarites kasutatakse orgaanilisi kiletransistore, mis võimaldavad valmistada ka painduva pinnaga kuvareid