node (5)sõlm Dokumendiobjektide mudelis (DOM) nimetatakse sõlmeks iga elementi, selle elemendi iga atribuuti ja igale atribuudile vastavat tekstilist sisu