union (1)ühend, ühendtüüp Tüüp, mille väärtused võivad omandada mingite teiste etteantud tüüpide väärtusi, nii et jooksvalt sõltub tüüp tingimustest, mis saavad teatavaks alles käitusajal.

Ühendi muutujale peab varuma piisavalt mäluruumi, et see suudaks säilitada suurimat komponenttüüpi. Mõned ühendid sisaldavad lisainformatsiooni selle kohta, millist tüüpi väärtust ühendtüüp parajasti omab (nn. sildistatud ühendid), teised sõltuvad täielikult programmist, mis jälgib seda sõltumatult.

Ühend erineb struktuurist või kirjest, mis salvestavad korraga kõigi komponenttüüpide väärtused