pastekleepima Objekti puhvrist või lõikelaualt faili kopeerima.

Tekstitöötluses tõstetakse tekstiplokke ühest kohast teise kopeerimise või lõikamise ja kleepimise teel (copy/paste või cut/paste). Kui te lõikate tekstiploki tekstist välja, siis tekstitöötlusprogramm eemaldab ploki teie failist ja paigutab selle puhvrisse (ajutisse asukohta arvuti põhimälus). Seejärel võite selle ploki kleepimise teel paigutada puhvrist kuhugi mujale.

Kaasaegsed opsüsteemid, nt Microsoft Windows, võimaldavad lõikamist ja kleepimist kasutada mitte ainult ühe rakenduse piires, vaid lubavad ka lõigata või kopeerida objekte ühest rakendusest ja kleepida neid teise rakendusse. Näiteks võib sel viisil viia objekte MS Word’i dokumendist MS Excel’i dokumenti ja vastupidi. Sõltuvalt objekti tüübist see kas manustatakse dokumenti või lingitakse selle külge