data setandmehulk IBM suurarvutite operatsioonisüsteemides nimetatakse andmehulgaks sellist andmekogumit, mis sisaldab IBM-ile spetsiifilisel viisil organiseeritud (vormindatud) andmeüksusi ja millele pääseb juurde just sellele organiseerimisviisile kohandatud andmepääsumeetodiga. Andmehulkade organiseerimise meetod võib olla järjestikune, indekseeritud järjestikune või sektsioneeritud. Kasutusel on virtuaalne järjestikpääsu meetod (VSAM - Virtual Sequencial Access Method) ja indekseeritud järjestikpääsu meetod (Indexed Sequential Access Method (ISAM).

Andmehulga mõiste vastab faili mõistele sellistes opsüsteemides nagu Linux või Windows. Mõisted "andmehulga organisatsioon" ja "faili vorming" on ligilähedaselt sama sisuga. Andmehulk sisaldab üldiselt tekstivormingus andmeid, fail võib aga sisaldada mitmesugust liiki andmeid - teksti, graafikat, heli, videot jne. Äriandmete puhul on tänapäeval nii andmehulga kui faili asemel enamasti kasutusel andmebaasid.

Inglisekeelne termin "data set", mida võib tõlkida ka kui "andmeaparaati", omas kunagi ka teist tähendust. Nimelt tähistati sellega seadet, mida me tänapäeval nimetame "modemiks"