VDT (Video Display Terminal)videoterminal Videoterminal on arvuti väljundseade, mis kuvab teksti ja graafilisi kujutisi. Videoterminale on mitut tüüpi - katoodkiiretoruga kuvarid, vedelkristallkuvarid, valgusdioodkuvarid, plasmakuvarid jne. Harilikult koosneb kuvar ekraanist või projektsioonipinnast ning seadmest, mis tekitab ekraanile kuva (teksti ja graafika). Kui videoterminal on ehitatud omaette seadmena arvutist eraldi, siis nimetatakse seda monitoriks.

Tähtsamatels probleemideks videoterminalide puhul on sisu loetavus võrreldes näiteks paberkandjaga, videoterminali mõju silmadele ja lihaskonnale pikaajalisel töötamisel, sobiv vaatekaugus ja väga madalsagedusliku (ELF - Extremely Low Frequencey) kiirguse doos, mida inimene saab videoterminaliga töötamisel