POSIX (Portable Operating System Interface for UNIX)UNIX’i porditav opsüsteemiliides IEEE ja ISO standardite kogumik, mis määrab ära, kuidas programmid ja operatsioonisüsteemid üksteisega ühilduvad. POSIX’iga ühilduvad operatsioonisüsteemid on näit. Windows NT ja enamik UNIX’i versioone