support (1)tugi, toetus Infotehnoloogias toodete, programmide, seadmete, töörežiimide ja tarvikute vaheline funktsionaalsus.

Näit. kui graafikaprogramm võimaldab dokumendile lisada teksti, heli või videoklippe, siis öeldakse, et see programm toetab teksti, heli ja videot. Kui veebibrauser funktsioneerib koos Java’ga, siis see toetab Java’t. Kui telefoniliin võimaldab kasutada DSL’i, siis öeldakse, et see toetab DSL-ühendust.

Üldiselt võib öelda, et kui toodet X saab kasutada koos mingi programmi, seadme, tarviku või töörežiimiga Y ja selleks pole vajadust modifitseerida ei X ega Y, siis X toetab Y. Kui taoliseks kooskasutuseks on vajalik X oluline muutmine, siis X ei toeta Y.

Terminil "tugi" on veel terve rida muid tähendusi. Näit. kui operatsioonisüsteem võimaldab mitmel kasutajal samaaegselt arvutiressursse kasutada, siis öeldakse, et see toetab ühiskasutust