P2P (Peer-to-Peer) network (1)partnervõrk, võrdõigusvõrk Sidevõrkude puhul mõistetakse P2P all sellist mudelit, kus kõigil osalistel on ühesugused õigused ja võimalused ning iga osaline võib algatada sideseanssi. See eristab võrdõigusvõrku enamlevinud klient-server ja ülem-alluv (master/slave) mudelitest. Vahel on võrdõigusvõrk realiseeritud selliselt, et igale võrgusõlmele on antud nii serveri kui kliendi õigused. Viimasel ajal on võrdõigusvõrgu all hakatud mõistma eelkõige selliseid rakendusi, mille abil internetikasutajad saavad omavahel faile vahetada kas otse või üle vahendusserveri (vt. P2P (2) ).

IBM’i Advanced Peer-to-Peer Networking (APPN) on võrdõigussidet toetava rakenduse näide