port (4)portima Programmi ühest arvutist teist tüüpi arvutisse üle kandma. Et rakendusprogrammi portida, tuleb ümber kirjutada arvuti tüübist sõltuvad osad ja siis programm uuesti ümber kompileerida teisel arvutil. Programme, mida saab hõlpsasti portida, nimetatakse porditavateks .

Porditud programmi nimetatakse originaalprogrammi pordiks