read-write headuniversaalpea, lugemis-kirjutuspea Mehhanism, mis kirjutab ja loeb andmeid magnetkettalt või -lindilt. Kui pea läheb mustaks (määrdub), siis ei tööta see enam korralikult. Seda tuleb kontrollida kõigepealt, kui teie ketta- või lindiajam hakkab jukerdama.

Kahepoolsetel flopiketta-ajamitel on kaks pead, üks kummalgi pool ketast. Kõvaketta-ajamitel on palju päid, harilikult kaks pead iga taldriku kohta .