storage mediumandmekandja Andmete salvestamiseks kasutatav keskkond, näit. magnetketas, magnetlint, laserketas jms.