store (1)salvestama Andmeid mäluseadmesse paigutama