real timereaalaja- Toimib samas tempos välisprotsessidega