cylindersilinder Mitme peaga kettaseadme puhul komplekt radasid, millele on juurdepääs ilma päid liigutamata. See tähendab, et tegu on selliste üksteise kohal paiknevate radadega, mille kaugused ketaste telgedest on võrdsed. Kui paigutada kooskasutatavad andmed ühele silindrile, siis kiireneb nende poole pöördumine oluliselt, sest peade mehaaniline liigutamine on suhteliselt aeglane protsess võrreldes ketaste pöörlemisega ja peade ümberlülitamisega