exceptionerandolek, erandolukord, erand Programmi täitmisel normaalses käsuvoos tekkinud viga, mis on tingitud näit. ületäitumisest, välisseadme tõrkest vms. Erandoleku ilmnemisel püütakse olukorda lahendada eranditöötlejate abil