RISC (Reduced Instruction Set Computer)kärbitud käsustikuga arvuti Mikroprotsessori tüüp, mis tunnistab suhteliselt piiratud arvu käske. Protsessori lihtsustamise teeb seejuures võimalikuks kompilaatorite täiustamine

Kuni 1980-ndate keskpaigani üritati ehitada järjest suuremat käsustikku tundvaid mikroprotsessoreid, mida hakati kutsuma CISC-protsessoriteks (Complex Instruction Set Computers). Koos käskude arvu suurenemisega suurenes transistoride arv protsessorites ja protsessorid muutusid üha kallimaks ja aeglasemaks. Vastukaaluks CISC-protsessoritele hakati tootma RISC-protsessoreid, mis on väiksemad, odavamad ja kiiremad. Samal ajal vajavad RISC-protsessorid aga keerulisemat tarkvara ning koos pooljuhttehnoloogia arenguga langeb protsessorite hind ja kasvab nende töökiirus, nii et on vaieldav, mis on otstarbekam - kas teha lihtsaid protsessoreid ja keerukat tarkvara (RISC) või vastupidi (CISC). Praeguseks on need kaks suunda praktiliselt ühte sulanud