CEPT (Comite Europeen des Postes et Telecommunications)Euroopa Posti ja Telekommunikatsioioni Komitee Komitee, kes määras kindlaks CEPT kõnetihendusmeetodi

Vt. lähemalt www.cept.org