backward compatibilitytagasiühilduvus Toote ühilduvus varasemaga, näit. eelmise versiooniga