digital signaldigitaalsignaal, digisignaal Mitmesuguseid füüsikalisi suurusi saab muundada elektrilisteks signaalideks. Reaalses maailmas on kõik need suurused pideva iseloomuga ja kui ka muundamine toimub pidevalt, siis saame elektrilise analoogsignaali (signaali muutub analoogiliselt suurusele endale). Näit. vanematel heliplaatidel (nn. vinüülplaatidel) ning heli- ja videokassettidel on heli ja pilt salvestatud analoogkujul. Ka vanemad telefonivõrgud olid analoogvõrgud, st neis edastati kõnet analoogsignaalidena. Tänapäeval on nii heli- kui videotehnika muutunud digitaalseks, st enne salvestamist muundatakse analoogsignaalid analoog-digitaalmuunduri abil digitaalsignaalideks. See tagab palju parema heli- ja pildikvaliteedi. Ka digitaaltelefonivõrkudes edastatakse kõnet digitaalkujul.

Kaasaegses arvutustehnikas toimub kogu andmetöötlus digitaalsel kujul, mis võimaldab arvuteid kasutada ka digitaal heli, -pildi ja -video esitamiseks ja töötlemiseks