architecturearhitektuur Infotehnoloogias tähistab sõna "arhitektuur" arvuti, selle opsüsteemi , protsessori või arvutivõrgu üldise struktuuri, loogikakomponentide ja loogiliste suhete spetsifikatsiooni. Arhitektuur võib olla alusmudeliks nagu OSI, mis on mõeldud juhendmaterjaliks konkreetsete tootearhitektuuride loomisel, samuti võib tegu olla mingi kindla toote arhitektuuriga nagu Intel Pentium mikroprotsessor või IBM OS/390 opsüsteem.

Arvutiarhitektuuri võib jagada viieks põhikomponendiks:

Praktikas öeldakse, et igal neist viiest komponendist (alamsüsteemist) on veel oma arhitektuur, nii et sõna "arhitektuur" tähendus sõltub kontekstist.

Võrdluseks: sõna "konstruktsioon" on kitsam mõiste kui "arhitektuur". Arhitektuur määrab küll ära konstruktsiooni, kuid enamik konstruktsioone ei ole veel arhitektuurid. Igal komponendil või funktsioonil on oma konstruktsioon, mis peab sobima üldise arhitektuuriga.

Sõna "raamistik" võib käsitleda kui arhitektuuri struktuurset osa.