object classobjektiklass Ühise määratlusega objektide hulk

Vt. ka class