install (1)installima, installeerima Riistvara üles seadma ja külge ühendama

Vt. ka install (2)