interpretinterpreteerima Programmi ridahaaval käitama. Iga lähtekoodi rida transleeritakse masinakeelde ja seejärel täidetakse

Vt. ka interpreter