PS/2 portPS/2 port IBM’i poolt välja töötatud port hiire või klaviatuuri ühendamiseks personaalarvutiga. PS/2 port toetab 6 jalaga mini-DIN konnektorit. Enamik personaalarvutiteid omab PS/2 porti, nii et järjestikporti võib kasutada mingi muu seadme (näit. modemi) külgeühendamiseks.

PS/2 porti kutsutakse sageli ka hiirepordiks