eventsündmus Programmi poolt avastatav tegevus või toiming. Sündmuseks võib olla kasutaja tegevus, näit. hiireklahvil klikkimine või vajutus klaviatuuri klahvile, või siis süsteemi toiming, näit. mälu ületäitumine.

Enamikku kaasaegseid rakendusi, sh eriti neid, mis jooksevad Macintosh’i või Windows’i keskkonnas, kutsutakse sündmusjuhitavateks, sest need reageerivad sündmustele