event-drivensündmusjuhitav Programm on sündmusjuhitav, kui see ootab sündmuste toimumist ja reageerib neile, selle asemel et teha läbi ette kindlaksmääratud sammud. Sündmus võib olla näit. hiirega klikkimine mingis kohas ekraanil või klaviatuurilt sisestatud käsk