JIT (Just-In-Time compiler)sünkroonkompilaator Koodigeneraator, mis teisendab Java baitkoodi masinakeele käskudeks. Mõned Java virtuaalmasinad, sh Netscape Navigator’i virtuaalmasin, sisaldavad lisaks Java interpretaatorile ka sünkroonkompilaatorit. Sünkroonkompilaatoriga kompileeritavad Java programmid töötavad üldiselt kiiremini kui interpretaatori poolt täidetav baitkood